Disclaimer

Deze website wordt gepubliceerd door DOC Dairy Partners

Aansprakelijkheid

De in deze website opgenomen en verstrekte informatie en gegevens zijn uitsluitend informatief van aard. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel bij het opstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid en volledigheid is betracht, kan DOC Dairy Partners niet instaan voor de juistheid van de informatie en gegevens. DOC Dairy Partners aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige informatie en/of gegevens die zijn opgenomen op de website. Daarnaast aanvaardt DOC Dairy Partners geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door DOC Dairy Partners worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van DOC Dairy Partners.

Databescherming

DOC Dairy Partners is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze ondanks controlemaatregelen, toch op de website zouden voorkomen.

Persoonsgegevens

DOC Dairy Partners verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker DOC Dairy Partners toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor statistische doeleinden.

Merkeigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij DOC Dairy Partners. DOC Dairy Partners behoudt zich terzake al haar rechten voor.